20061114

Tord Grip går vilse

Tord Grip klar för fel DIF. Jaha. Tord Grip går till Djurgården som rådgivare. Känns... Märkligt.
Spelade det förresten inte en Siggi Jonsson i ÖSK på 90-talet?

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: