20100303

Första försäsongssegern

Och inte vilken försäsongsseger som helst. 2-3 borta mot ett för all del långtifrån ordinarie Örebro SK. Men kom ihåg att Degergors IF också saknade åtminstone två förväntade i en trolig önskeelva (Henriksson och Samuelsson).

Mot just ÖSK spelar det dessutom aldrig någon roll hur, var eller varför. Det enda som räknas är att rödvitt vann och pingvinerna fick lomma ut med svansen mellan benen.

Jag har sällan uppskattat försäsongen så mycket som just idag.

Fint jobbat.

Nu fortsätter vi så.

Vatten och avlopp till Södra Järpetan

Jag skickade ett mejl till miljöförvaltningen i Karlstad för ett tag sen. Ville veta hur det blir med utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet till vår del av stan nu när det är mer eller mindre klart att det blir gång- och cykelväg fram till Järpetavägen.

Svaret kom kanske inte så snabbt, men innehöll åtminstone en del antydningar till svar. Jag citerar rakt av, särskrivningar et al.

Hej utredningen av Va-inom Järpetan är klar inom de områden som kan omfattas av kommunalt VA. Rapporten från inventeringen ska upp i Miljönämnden den 24 februari. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett planuppdrag (i samband med att man antog den fördjupade övversiktsplanen )att detaljplanelägga gång och cykelvägen till Järpetan , i detta arbete kommer även möjligheterna till att dra kommunalt vatten och avlopp att utredas. Så allt är inte helt klart utrett som det ser ut nu så lutar det år att en ledning kommer att läggas under GC-vägen för kommunalt Vatten och avlopp. Men vilka som kan koppla på sig och under vilka premisser samt när det kan bli aktuellt är inte färdig utrett.


Ska jag tolka det här svaret så hoppas jag att det innebär att vi som bor fram till och med Järpetavägen, längs Norra Infarten, kommer att få möjligheten att koppla in oss på kommunens ledningar. Däremot är det inte lika säkert att de som bor i det lilla villaområdet på höjden kommer att behöva/kunna ansluta sig.

Fortsättning följer.