20070319

Webbform & typografi

Floatutorial: Float Basics
Mer om div och float.

Webtypography sucks
Presentationsmaterialet från en föreläsning om webbtypografi på SXSW.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: