20071111

Att bygga en kommunal webbplats

Jag vet egentligen inte ens själv vad jag menar här. Mer än att det rimligtvis finns pengar att spara för många kommuner som halkat efter på webben och som nu vill komma ikapp. Det är en lätt sur uppstötning efter ett konsultmöte med en byrå som bla specialiserar sig på att sälja sökmotoroptimeringstjänster och under mötet frågar mig hur viktigt vi tycker att det är med bra kod och dessutom ställer följdfrågan varför? Borde inte svaret vara självklart för honom?

Läs med en nypa salt.

*****

Jag läser lite blandade texter som på olika sätt skulle kunna knyta an till designen av en kommunala webbplats. Jag har bland annat funderat på sådant som användartester, förväntningar och mål.

Texter (i urval):
  1. Utdrag ur Användbarhetsboken (pdf-länk inside)

  2. En sajt kräver tre sorters design

  3. Vägledningen 24-timmarswebben, ffa kapitel 2 (igen och igen)

  4. Så vill 2 700 skåningar ha kommunens hemsida

Jag har fastnat för det här citatet ur Användbarhetsboken:
Börja enkelt
Att göra allt på en gång är sällan en bra idé. Att få användarinflytande är ofta lättare om man börjar med att skapa en enkel webbplats och sedan utvecklar funktionerna allteftersom, än om man satsar på att göra en komplex lösning klar i ett svep
Det är precis så jag tänker och det finns många konsulter som skulle hata det interna tankedokumentet jag jobbar på. För vi måste bygga det enkla först, och det enkla finns väldokumenterat med goda exempel, innan vi ens nosar på vad som kommer sen. Det säger jag trots att vi kör ett parallellt spår med en liten chansning som lägger sig i någon sorts framkant.

Att sätta upp en kommunal webbplats som tillfredsställer de grundläggande behoven är inte rymdforskning. Men det går att få det att verka som så. Om man är konsult. Det svåra här är att hålla igen och inte gapa över för mycket. Att vara extra tydlig med att vi inte är färdiga när vi har tagit det första steget.

Jag har dessutom svårt att tro att en medborgarundersökning i Värmland skulle ge något annat svar än det skåningarna fick i början av 2007 när 11 kommuner frågade och fick det här till svar:

Tendensen är i stort sett densamma för alla deltagande kommunerna. Det invånarna vill ha är både information och interaktiva tjänster, men med tonvikten idag lagd på information. På lite mer sikt önskar medborgarna även kunna fylla i blanketter och då ska dessa helst kunna fyllas i direkt på webben. (Punkt 4 ovan)

Förväntningarna på en kommunal webbplats är inte större än så från den viktigaste målgruppen - kommuninvånarna. När vi bygger om behöver vi inte gapa över mer än så. Det steget klarar vi ganska enkelt. När vi går vidare kanske läget blir ett annat.

Jag menar alltså att den som klarar att ta till sig den kollektiva kunskapen når väldigt långt utan konsulthjälp. Lyckas du dessutom hitta ett system som inte kräver programmeringskunskaper för att förändra informationsarkitekturen så går det att komma väldigt långt utan att lägga ut stora summor pengar.

Eller så är det bara jag som är 24timmarsnörd och har gjort läxan för länge.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: