20061009

Bokhandeln & framtiden

Wired: Indie Bookstores Tackle Internet
Om bokhandelns förutsättningar utanför kedjorna i 00-talets USA. En och annan tanke som kan appliceras på den svenska marknaden.

Inga kommentarer: