20110111

Var landar Värmland?

Idag publicerades en text på P3 Debatt där jag skrivit om framtida regioner i allmänhet och Värmlands plats på den nya kartan.

Texterna på P3 Debatt har lite speciella krav. De ska vara på ungefär 2500 tecken och fungera mer diskussionsskapande än ta regelrätt ställning. Sen vill de gärna att de inte är tydligt partipolitiskt färgade också.

Jag är ju sen en tid tillbaka betalande medlem i ett parti, Miljöpartiet för att vara exakt. Har varit på ett medlemsmöte. Är inte aktiv.

I regionfrågan är jag inte överens med partilinjen. Jag tror att det är dödfött att försöka behålla Värmland som egen region. Att det är slöseri med tid och kraft att utreda det. Jag tror inte heller att det vore en särskilt bra lösning för värmlänningarna.

Utkastet jag skrev till P3 Debatt blev lite längre än det som publicerades. Osäkert om det gör det bättre eller sämre.

Men eftersom det är skrivet kan jag lika gärna publicera det. Det saknar någon tanke som finns i P3-versionen. Läs båda om du orkar.

*****

Är det dags att kyssa Värmland adjö?

Sedan Ansvarskommittéen la fram sin rapport om regionernas framtida innehåll och storlek 2007 har inte mycket hänt. På regional politisk nivå har man på de flesta håll försökt hålla frågan borta och på något håll, Halland, lyckats med en mindre kupp. 2011 börjar det återigen bli lite liv i diskussionen.

Värmland lämnade redan för ett par år sedan in en ansökan til regeringen om att få bilda en ny region tillsammans med Västra Götaland. Trots att en utredning låg klar i hyfsat god tid innan valet i höstas blev det aldrig någon riktigt het fråga. Kanske för att den regionala nivån är en av de mest abstrakta?

För mig som är uppvuxen i östra Värmland har alltid tanken på Värmland som en del av göteborgsregionen känts främmande. Det har alltid varit naturligt att se att Värmland i framtiden skulle gå hand i hand med Örebro län.

I västra Värmland har man däremot sett Göteborg och Västra Götaland som en lika självklar väg framåt och, från framför allt näringslivet, drivit på hårt för att blåsa vinden i den riktningen.

Efter valet 2010 blev det maktskifte i både Karlstad och landstinget i Värmland och eftersom Miljöpartiet, som förespråkar Värmland som egen region, blev tungan på vågen ska alternativet att stå kvar på egna ben snabbutredas. Trots de västra delarnas protester och trots att Ansvarskommittéens slutsatser är ganska tydliga på punkten att Sverige mår bästa av att delas in i sex till nio regioner.

Att tro att Värmland skulle klara att göra en Halland och få fortsätta på egen hand ger jag inga lägre odds. Samtidigt förstår jag att den vägen måste utforskas. Att låta saker förbli som de är. Förändring är jobbigt och i en så abstrakt fråga som regionindelning kan det vara svårt att se eller förklara varför en förändring behövs. Nej, då är det enklare om vi har det som vi har det.

Den mest konkreta delen av de nya regionernas ansvarsområden handlar om sjukvård och hälsa. Där är det ganska lätt att hitta engagemang. Alla vill ha bra sjukvård nära sig och enkelt tillgänglig. De flesta kan också förstå att man för att kunna erbjuda viss specialiserad sjukvård måste arbeta över en större geografisk yta än dagens landsting täcker.

Här kan regionerna komma att spela en viktig roll. Den specialiserade vården kan komma närmare om regionerna växer. Det låter kanske som en paradox, men är egentligen enkel matematik. På den här punkten har Värmland idag ett väl fungerande samarbete med bland andra Örebro läns landsting.

Tillväxt och utveckling är ett område som är lite svårare att sätta fingret på. Det är ett område som handlar mycket om fingertoppskänsla och kvalificerade gissningar. Här blir regionernas svåra uppdrag att få hela det geografiska området att dra åt någorlunda samma håll. Att identifiera de gemensamma utmaningarna och se vad som gynnar regionen som helhet bäst.

Det här är frågan som gör att västra Värmland söker sig söderut för framtiden. Det industritunga Värmland har av tradition mer gemensamt med Västra Götaland än med Örebro och i förlängningen Stockholm.

Så långt skulle man kanske kunna säga att det står 1-1 i frågan om Värmland ska gå österut eller söderut.

Och eftersom det knappast är särskilt troligt att regionernas tredje och betydligt mer marginella uppgift, kulturen, ska bli tungan på vågen är det kanske inte så konstigt om det är svårt att ta aktiv ställning för eller mot. Då är det betydligt enklare att tycka och tänka att det är bättre om allt förblir som det är.

Eller så glömmer vi helt de gamla läns- och landskapsindelningarna och ritar en helt ny karta. Kanske är det så att en del av Värmland mår bäst att segla österut och en del blir starkare av att knyta banden söderut?

*****

Personligen tror jag egentligen fortfarande mest på en lösning där Värmland och Örebro går åt samma håll.

Jag tror egentligen också att den verkligt specialiserade sjukvården är en fråga som borde lyftas från regional nivå helt och hållet.

Jag känner mig fortfarande lite osäker på vad som händer med länsstyrelserna. Följer hela deras uppgiftsbatteri med in i de nya regionerna? Eller stannar en del av de statliga kontrolluppdragen i någon ny sorts länsstyrelse?

*****

Värmlands landshövding Eva Eriksson Skrev en debattartikel om röran i regionfrågan för ett tag sen och i Barometern har Kalmar Läns landshövding Sven Lindstrand skrivit om sina tankar om Östra Götaland.

Inga kommentarer: