20091015

Nu blir det cykelväg

GC-väg blir det ända till skårebron!Maria Frisk (mp)

Om du bor längs Norra Infarten i Karlstad eller bara försökt cykla där är den där korta meningen inget annat än ljuv musik. Nu hoppas jag bara att det dras kommunalt vatten och avlopp respektive stadsnät på samma gång. Och att byggstarten inte ligger allt dör långt fram i tiden.

Inga kommentarer: